ธุรกิจและนักการตลาดต้องทำอย่างไร?

ธุรกิจและนักการตลาดต้องทำอย่างไร?

1. ช่วยให้คนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หรือแจ้งเตือนเรื่อวงสำคัญล่วงหน้า เรียนรู้การใช้บอทและระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ตอบลูค้าได้เร็วขึ้น ดีขึ้น

2. สร้างตัวตนให้ลูกค้าได้หาธุรกิจของเราได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมให้คนอื่นได้พูดคุยกับธุรกิจของเราไปเรื่อยๆ

3. รู้จักแสดงออก สร้างบุคลิกของตัวแบรนด์ผ่านการทำรูปภาพทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพ GIF และวีดีโอ เพราะคนแชร์รูป กว่า 9.5 พันล้านรูปทุกเดิอนและ ภาพแบบ GIF 5 ล้านรูปทุกวัน

4. วัดผลในเรื่องที่สำคัญ ลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytics Tool) ดูว่าแต่ละว่ามีการคุยกับ Chatbot กันกี่ครั้ง เวลาไหนบ้าง ผลตอบรับเป็นอย่างไรเทียบกับการคุยกับพนักงาน แล้วเอาข้อมูลมาตัดสินใจ

แหล่งที่มา

https://insights.fb.com/morethanamessage/