กรงสุนัข โดยจัดที่นอนให้อยุ่ในมุมที่อบอุ่น

การเลี้ยงสุนัขหรือแมว แบ่งออกเป็นการเลี้ยงภายในบ้าน ภายนอกบ้าน หรือการเลี้ยงผสมทั้งภายในและภายนอกบ้าน โดยส่วนใหญ่การเลี้ยงไว้สำหรับเป็นเพื่อนเล่นหรือสัตว์เลี้ยงที่ยังเล็กเราก็นิยมเลี้ยงไว้ภายในบ้านเพื่อความสะดวกในการดูแล และเป็นการทำให้สัตว์เลี้ยงคุ้นเคยกับเจ้าของ แต่บริวณที่อยู่อาศัยก็ควรจัดเป็นสัดส่วน ให้มีที่กิน ที่ขับถ่าย และที่หลับนอน กรงสุนัข โดยจัดที่นอนให้อยุ่ในมุมที่อบอุ่น ไม่มีลมโกรก ซึ่งจะช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกสบายตัว ในแมวจะต่างจากในสุนัขคือแมวเป็นสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตไปกับการนอน จะชอบนอนในที่อุ่น มีแสงสว่างเพียงพอ บางตัวจะชอบย้ายที่นอนอยู่เสมอ ที่นอนของแมวไม่จำเป็นต้องเป็นที่นุ่มเสมอไป บ้างก็ชอบนอนที่ชั้นวางของ ตามตู้หนังสือ หรือพรมเช็ดเท้า บางบ้านอาจทำเป็นคอนโดแมว ให้อยู่แบบไล่ระดับชั้น ซึ่งก็เหมาะกับพฤติกรรมของแมวบางตัวที่ชอบวิ่งหรือกระโดด แต่ก็ควรมีมุมสงบให้ได้ซ่อนตัว และก็ควรมีที่รับเล็บ อาจหาเป็นแท่งไม้ไว้สำหรับให้รับเล็บ เพื่อกันแมวขีดข่วนเฟอร์นิเจอร์ ตู้หรือโซฟา และวางกระบะทรายไว้ให้สำหรับขับถ่าย แตกต่างกับในสุนัข ที่ขับถ่ายจะขึ้นอยู่กับการฝึกของเจ้าของ อาจจะขับถ่ายในที่ที่จัดไว้ให้ หรือต้องพาปล่อยเดินไปในบริเวณที่จะให้ขับถ่าย

ในกรณีที่มีบริเวณบ้านมากพอหรือต้องการเลี้ยงไว้นอกบ้าน ก็ควรมีที่กันแดดกันฝน หรือที่ให้หลบร้อนในช่วงกลางวัน การสร้างคอกหรือกรงสุนัขจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยขนาดของกรงควรเหมาะสมพอให้ยืนขึ้น เดิน หมุนตัว และล้มตัวนอนลงได้ บริเวณที่ตั้งของกรงหรือคอกควรเป็นที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดีไม่อับชื้น และควรติดมุ้งลวดเพื่อกันยุงหรือแมลงต่างๆ ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคมาให้กับสัตว์เลี้ยงได้
หากมีการเลี้ยงหลายตัว อาจจะต้องแยกชามอาหาร ชามน้ำ ที่ขับถ่ายหรือกระบะทราย เพื่อป้องกันการติดโรคร่วมกัน ไม่ว่าจะจากอุจจาระ ปัสสาวะ สารคัดหลั่ง หรือน้ำลาย เป็นต้น